DatumStav
Čt 01.04.2021 Volno
Pá 02.04.2021 Volno
So 03.04.2021 Volno
Ne 04.04.2021 Volno
Po 05.04.2021 Volno
Út 06.04.2021 Volno
St 07.04.2021 Volno
Čt 08.04.2021 Volno
Pá 09.04.2021 Volno
So 10.04.2021 Volno
Ne 11.04.2021 Volno
Po 12.04.2021 Volno
Út 13.04.2021 Volno
St 14.04.2021 Volno
Čt 15.04.2021 Volno
Pá 16.04.2021 Obsazeno
So 17.04.2021 Obsazeno
Ne 18.04.2021 Obsazeno
Po 19.04.2021 Volno
Út 20.04.2021 Volno
St 21.04.2021 Volno
Čt 22.04.2021 Volno
Pá 23.04.2021 Obsazeno
So 24.04.2021 Obsazeno
Ne 25.04.2021 Obsazeno
Po 26.04.2021 Obsazeno
Út 27.04.2021 Obsazeno
St 28.04.2021 Obsazeno
Čt 29.04.2021 Obsazeno
Pá 30.04.2021 Obsazeno