DatumStav
Čt 01.10.2020 Volno
Pá 02.10.2020 Volno
So 03.10.2020 Volno
Ne 04.10.2020 Volno
Po 05.10.2020 Volno
Út 06.10.2020 Volno
St 07.10.2020 Volno
Čt 08.10.2020 Volno
Pá 09.10.2020 Volno
So 10.10.2020 Volno
Ne 11.10.2020 Volno
Po 12.10.2020 Volno
Út 13.10.2020 Volno
St 14.10.2020 Volno
Čt 15.10.2020 Volno
Pá 16.10.2020 Obsazeno
So 17.10.2020 Obsazeno
Ne 18.10.2020 Obsazeno
Po 19.10.2020 Volno
Út 20.10.2020 Volno
St 21.10.2020 Volno
Čt 22.10.2020 Volno
Pá 23.10.2020 Volno
So 24.10.2020 Volno
Ne 25.10.2020 Volno
Po 26.10.2020 Volno
Út 27.10.2020 Volno
St 28.10.2020 Volno
Čt 29.10.2020 Volno
Pá 30.10.2020 Volno
So 31.10.2020 Volno